Belasting betalen als camgirl

5
Belasting betalen als camgirl

Camgirl zijn, werken vanuit huis, hoge verdiensten.. Het klinkt allemaal zo mooi, maar er is één ding waar je rekening mee moet houden, belasting betalen als camgirl. Dan kijk je toch even op de site van de belastingdienst? Makkelijker gezegd dan gedaan. In dit artikel bespreek ik een aantal casussen en factoren die op jou als camgirl van toepassing kunnen zijn. Kort geleden plaatste ik een artikel over mijn belastingaangifte van het jaar 2014.

De situaties in dit artikel gaan over een student, een full time camgirl en cammen naast een andere baan. Hoeveel belasting moeten zij betalen en wat als.. ? Deze vragen stelde ik aan een specialist en in dit artikel lees je daar mijn uitwerking van.

Er zijn overigens een paar belangrijke punten in dit artikel; Elke situatie is anders en je kunt nooit een volledig overzicht geven. Er is geen rekening gehouden met de BTW. De bedragen zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en die verandert elk jaar. Er is overal uitgegaan van een huur voor de woning van € 450 per maand, een andere huur heeft uiteraard ook gelijk invloed op de toeslagberekening. Bij de toeslagen zijn de kindgebonden toeslagen buiten beschouwing gelaten, aangezien deze te veel variabelen kennen. Deze zijn afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, het aantal kinderen en of er wel of geen gebruik gemaakt wordt van kinderopvang.

Je zal de precieze hoeveelheid te betalen belasting voor jouw specifieke situatie dus niet in dit artikel kunnen vinden. Je kunt hulp vragen van een adviseur of de belastingdienst bellen. Wees gerust, je hoeft ze niet te vertellen dat je camgirl bent, het is voldoende om aan te geven dat je freelance werkt.

Aftrekbare kosten

Kosten van lingerie zijn helaas niet aftrekbaar. Dit valt onder werkkleding en moet aan bepaalde eisen voldoen. Als de kleding verder niet privé gebruikt wordt kunnen de kosten wel afgetrokken worden. Dit is echter erg lastig aan te tonen.

De kosten van je webcam zijn wél aftrekbaar. Alle kosten die gemaakt worden om het werk uit te voeren kunnen worden aangegeven. Dit geldt ook voor de internetverbinding en mobiele telefoon, mits deze minimaal 10% zakelijk worden gebruikt. Er mag anders een schatting van de reële kosten worden opgenomen.

Termen

Je belastbaar inkomen is het inkomen waar belasting over wordt betaald. Kosten die je maakt trek je af van je totale verdiensten. Stel je hebt € 13.000 verdiend en € 1.100 aan kosten gemaakt, is je belastbaar inkomen 13.000 – 1.100 = € 11.900. Hier worden belastingen en premies over berekend.

Inkomstenbelasting is belasting die je moet betalen. Het hangt van je verdiensten af hoeveel % van je belastbaar inkomen moet betalen. Tot € 19.645, dat is de 1e schijf, betaal je 5,10% inkomstenbelasting. Daarna betaal je 10,85% in de 2e schijf en zo verder.

Premie volksverzekeringen moet je ook betalen over je inkomsten. Dit is 31,15% van je belastbaar inkomen. Van dit bedrag, samen met de inkomstenbelasting, worden nog bedragen afgetrokken.

Hiernaast heb je nog de inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is 5,4% van je belastbaar inkomen en deze moet je nog betalen over freelance verdiensten.

De algemene heffingskorting, hier heeft iedere Nederlander recht op, en de arbeidskorting, deze geldt voor Nederlands met betaald werk, worden nog afgetrokken van het totale bedrag aan belasting en premie dat je moet betalen.

Dan is er nog de Inkomensafhankelijke combinatiekorting, deze geldt voor ouders met inwonende kinderen onder de 12, waarbij beide ouders (of de alleenstaande ouder) betaalde arbeid verrichten. Deze wordt ook van afgetrokken van het bedrag dat aan belasting en premie betaald moet worden.

Cammen als student

Een student met een leeftijd van onder de 23, alleenstaand, geen kinderen, krijgt studiefinanciering, huurtoeslag (€ 450 kale huur) én zorgtoeslag, huurt een kamer, heeft geen andere inkomsten, is een camgirl.

Er zijn een aantal situaties onderverdeeld. 3 verschillende inkomsten met én zonder ander bijbaantje.

Situatie 1

Stel dat het belastbaar inkomen van deze camgirl € 11.900 is.

Inkomen 1e schijf € 11.900 5,10% € 606
Premie volksverzekeringen € 11.900 31,25% € 3.706
Totaal belasting en premie box 1 € 4.312
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4% € 11.900 € 642
Algemene heffingskorting € 2.103
Arbeidskorting € 7.21
Totaal heffingskortingen  € 2.824

 

Het totaal te betalen bedrag is 4.132 + 642 – 2.825 = € 2.130. Haar zorgtoeslag en huurtoeslag zijn niet in gevaar en alles wat zij ontvangen heeft mag zij houden.

Wat nou als zij ook nog een baantje heeft waar ze € 5000 loon in een jaar heeft verdiend? De werkgever heeft € 91 aan arbeidskorting ingehouden. Het verzamelinkomen (beide inkomsten samen) is € 16.900.

Inkomen 1e schijf € 16.900 5,10% € 861
Premie volksverzekeringen € 16.900 31,25% € 5.264
Totaal belasting en premie box 1 € 6.125
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4% € 11.900 € 642
Algemene heffingskorting € 2.103
Arbeidskorting € 1.657
Totaal heffingskortingen  € 3.760

 

Er is niets veranderd aan de algemene heffingskorting. De arbeidskorting is een stuk hoger, net als de te betalen premie en belasting. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is hetzelfde gebleven en betaal je alleen over de inkomsten die je hebt verdiend met cammen. Uiteindelijk moet je meer betalen, in totaal 6.125 + 642 – 3.760 = 3.007 in plaats van 2.130. Je hebt dan ook een stuk meer verdiend.

Situatie 2

Wat gebeurt er als het belastbaar inkomen maar € 4.350 is?

Inkomen 1e schijf € 4.350 5,10% € 221
Premie volksverzekeringen € 4.350 31,25% € 1.355
Totaal belasting en premie box 1 € 1.576
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4% € 4.350 € 234
Algemene heffingskorting € 2.103
Arbeidskorting € 79
Verlaging heffingen – € 606
Totaal heffingskortingen  € 1.576

 

Het totaal te betalen bedrag is € 234.  De inkomsten waren zo laag dat de heffingskortingen het te betalen bedrag opheffen. Haar zorgtoeslag en huurtoeslag zijn niet in gevaar en alles wat zij ontvangen heeft mag zij houden.

Wat nou als zij ook nog een baantje heeft waar ze € 5000 loon krijgt? De werkgever heeft € 91 aan arbeidskorting ingehouden. Het verzamelinkomen (beide inkomsten samen) is € 9.350.

Inkomen 1e schijf € 9.350 5,10% € 476
Premie volksverzekeringen € 9.350 31,25% € 2.912
Totaal belasting en premie box 1 € 3.388
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4% € 4.350 € 234
Algemene heffingskorting € 2.103
Arbeidskorting € 243
Totaal heffingskortingen  € 2.346

 

In totaal moet er 3.388 + 234 – 2.346 =  € 1.276 betaald worden. De te betalen premie en belasting liggen een stuk hoger. Ook de heffingskortingen zijn hoger en hoeven niet verlaagd te worden. Uiteindelijk moet je meer betalen, je hebt dan ook een stuk meer verdiend.

Situatie 3

Wat gebeurt er als het belastbaar inkomen € 23.000 is?

Inkomen 1e schijf € 19.645 5,10% € 1.001
Inkomen 2e schijf € 3.355 10,85% € 364
Premie volksverzekeringen € 23.000 31,25% € 7.174
Totaal belasting en premie box 1 + 2 € 8.529
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4% € 23.000 € 1.242
Algemene heffingskorting € 2.036
Arbeidskorting € 2.079
Totaal heffingskortingen  € 4.133

 

Zij krijgt nog wel zorg- en huurtoeslag, maar veel minder dan in de andere situaties. Het totaal te betalen bedrag is 4.396 + 1.242 – 4.133 = € 5.638

Wat nou als zij een baantje heeft waar ze € 5000 loon krijgt? De werkgever heeft € 91 aan arbeidskorting ingehouden. Het verzamelinkomen (beide inkomsten samen) is € 28.000.

Inkomen 1e schijf € 19.645 5,10% € 1.001
Inkomen 2e schijf € 8.355 10,85% € 906
Premie volksverzekeringen € 28.000 31,25% € 8.722
Totaal belasting en premie box 1 + box 2 € 10.629
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4% € 23.000  1.242
Algemene heffingskorting € 1.936
Arbeidskorting € 2.079
Totaal heffingskortingen  € 4.033

 

De algemene heffingskorting is minder geworden. Het totaal te betalen bedrag ligt een stuk hoger, 10.629 + 1.242 – 4.033 = € 7.838 wat een ruime € 2000 meer is dan wanneer er geen € 5000 inkomsten zijn uit een ander baantje.

Fulltime camgirl

Een camgirl, ingeschreven bij de kamer van koophandel, werkt 40 uren in de week, is alleenstaand en heeft geen andere inkomsten. De best verdienende camgirls bij Xmodels verdienen zo’n € 7.000 – € 8.000 per maand, volgens de website van Xmodels.

Als je bent ingeschreven als ondernemer bij de kamer van koophandel krijg je zelfstandigenaftrek. Dit bedrag wordt van je inkomsten afgetrokken, wat er dan nog overblijft is je belastbaar inkomen waar je nog premie en belasting over moet betalen.

Situatie 1

Stel dat het inkomen van deze camgirl € 85.000 per jaar is. Uitgaande van haar situatie is de zelfstandigenaftrek € 7.280. Het belastbaar inkomen is € 66.839.

Inkomen 1e schijf € 19.645 5,10% € 1.001
Inkomen 2e schijf € 13.718 10,85% € 1.488
Inkomen 3e schijf € 23.168 42,00% € 9.730
Inkomen 4e schijf € 10.308 52,00% € 5.360
Premie volksverzekeringen € 33.363 31,25% € 10.392
Totaal belasting en premie box 1 + 2 + 3 + 4 € 27.971
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4% € 51.414 € 2.776
Algemene heffingskorting € 1.366
Arbeidskorting € 367
Totaal heffingskortingen  € 1.733

 

Als je veel verdiend moet je ook veel betalen. In totaal moet je in dit geval 27.971 + 2.776 – 1.733 = € 29.014 betalen. De premie volksverzekeringen wordt alleen over de inkomsten van box 1 en box 2 gerekend. Anders zou er van de inkomsten van box 3 en 4 bijna niks overblijven. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt over maximaal € 51.414 gerekend, ook als het belastbaar inkomen hoger ligt. In deze situatie krijg je geen huurtoeslag en geen zorgtoeslag.

Situatie 2

Stel deze fulltime camgirl verdiend € 45.000 in een jaar, met een zelfstandigenaftrek van € 7.280 wat op een belastbaar inkomen komt van € 32.439. Hoeveel moet zij dan betalen?

Inkomen 1e schijf € 19.645 5,10% € 1.001
Inkomen 2e schijf € 12.794 10,85% € 1.388
Premie volksverzekeringen € 32.439 31,25% € 10.104
Totaal belasting en premie box 1 + 2 € 12.493
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4% € 32.439  1.751
Algemene heffingskorting € 1.848
Arbeidskorting € 1.926
Totaal heffingskortingen  € 3.774

 

In totaal moet in dit geval 12.493 + 1.751 – 3.774 = € 10.470 betaald worden. In deze situatie krijg je geen huurtoeslag en geen zorgtoeslag.

Situatie 3

Als we van nog minder inkomsten uit gaan, 23.000€, met een zelfstandigenaftrek van € 7.280 wat op een belastbaar inkomen komt van € 13.519, wat heeft dat dan voor gevolgen?

Inkomen 1e schijf € 13.519 5,10% € 689
Premie volksverzekeringen € 13.519 31,25% € 4.211
Totaal belasting en premie box 1 € 4.900
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4% € 13.519 € 730
Algemene heffingskorting € 2.103
Arbeidskorting € 2.079
Totaal heffingskortingen  € 4.200

 

Het totale bedrag dat betaald moet worden is 4900 + 730 – 4.200 = € 1.430. Als je dit vergelijkt met de camgirl die student is en niet is ingeschreven bij de kamer van koophandel en ook 23.000 verdiend scheelt dat behoorlijk, zij moest € 5.638 aan belasting afdragen.

Naast een baan cammen

Een volwassen camgirl huurt een woning, heeft jonge kinderen en krijgt zorgtoeslag. Stel dat ze € 15.000 verdiend per jaar met haar reguliere baan. Er zijn twee verschillende extra inkomsten uitgewerkt met daarbij het hebben van wel of geen partner.

Situatie 1

Deze camgirl verdiend naast haar baan € 11.900 aan camverdiensten. Haar reguliere baan verdiend € 15.000 per jaar waarbij de werkgever € 1.301 aan arbeidskorting heeft ingehouden en de loonheffingskorting was € 2.033. Het totale belastbaar inkomen is € 26.900, hoeveel moet zij betalen?

Inkomen 1e schijf € 19.645 5,10% € 1.001
Inkomen 2e schijf € 7.255 10,85% € 787
Premie volksverzekeringen € 26.900 31,25% € 8.379
Totaal belasting en premie box 1 + 2 € 10.167
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4% € 11.900 € 642
Algemene heffingskorting € 1.958
Arbeidskorting € 2.079
Inkomensafhankelijke combinatiekorting € 1.908
Totaal heffingskortingen  € 5.963

 

Als deze camgirl wel een partner heeft zien haar kosten er niet zoveel anders uit. Het enige verschil is het krijgen van zorgtoeslag ja of nee. In dit geval krijgt deze camgirl met of zonder partner geen toeslagen. Een echtgenoot noem je ook wel een fiscale partner. Inkomsten kunnen over de partners verdeeld worden tijdens het invullen van de belastingaangifte. Beide partijen moeten dan aangifte doen, hoe dit verder werkt weet ik niet. Het totale bedrag dat deze camgirl moet betalen is 10.167 + 642 – 5.963 – 2.033 = € 2.813. Naast de algemene heffingskorting en de arbeidskorting krijgt deze camgirl ook nog eens een Inkomensafhankelijke combinatiekorting. De door haar werkgever ingehouden loonheffing gaat ook nog van het te betalen bedrag af. Dit heeft allemaal te maken met haar omstandigheden (leeftijd, kinderen, etc.).

Hoeveel houdt ze er aan over als ze maar € 4.350 extra aan camverdiensten maakt? Haar reguliere baan verdiend € 15.000 per jaar waarbij de werkgever € 1.301 aan arbeidskorting heeft ingehouden en de loonheffingskorting was € 2.033. Haar belastbaar inkomen komt dan op € 19.350.

Inkomen 1e schijf € 19.350 5,10% € 986
Premie volksverzekeringen € 19.350 31,25% € 6.027
Totaal belasting en premie box 1 € 7.013
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4% € 4.350 € 234
Algemene heffingskorting € 2.103
Arbeidskorting € 2.079
Inkomensafhankelijke combinatiekorting € 1.606
Totaal heffingskortingen  € 5.806

 

In dit geval is de te betalen belasting en premie zo laag en de ingehouden loonheffing vrij hoog waardoor er in dit geval geld wordt teruggekregen! Het totaal te ontvangen bedrag is 2.033 + 5.806 – 7.013 – 234 = € 592. Dit is een heel andere uitkomst dan van de studente die € 4.350 bijverdiend en een regulier bijbaantje heeft!

Ook in dit geval maakt het hebben van een fiscale partner geen verschil, tenzij inkomsten verschoven worden. Hier heb ik verder geen kennis over.

 

Zo, ben je nog wakker? Zie je de cijfers nog draaien of is het nu duidelijk wat je kunt verwachten aan belasting kosten? Ik hoor heel graag of deze zaken duidelijk voor jullie zijn en wil helpen waar mogelijk.

Accountant Rob Smit van RS administratie heeft voor mij alle cijfers bij deze situaties berekend. Hij heeft veel meer verstand van deze financiële kwesties dan ik. Bedankt Rob!

Wil je weten wanneer er weer een nieuw artikel on line komt? Volg me dan op twitter of facebook of schrijf je anoniem in voor mijn nieuwsbrief.

Dikke kus,

Katie

Let op! De verdiensten in dit artikel zijn geen garantie van inkomsten als camgirl. Aanslagen en de hoeveelheid belasting die betaald moet worden verschillen per situatie, de situaties in dit artikel kunnen een leidraad zijn maar geven geen garantie voor de hoeveelheid te betalen belasting.

 1. Hoe zit dit al je op ziekenkast bent?
  Want ik mag in principe niet werken maar dit zou ik wel willen doen omdat ik echt een zeer lage uitkering krijg.

  • Hi Lola, dit is gewoon een baan en een bron van verdiensten. Je bent verplicht de inkomsten op te geven en hier belasting over te betalen. Ik weet niet precies hoe uitkeringen werken, maar als je verdiensten (of teveel verdiensten) maakt raak je de kans om je uitkering kwijt te raken én terug te moeten betalen.
   Voor de correcte regels die op jou van toepassing zijn kun je het beste contact opnemen met de belastingdienst of contact opnemen met een accountant.
   Succes ermee!
   Liefs, Katie

LEAVE A REPLY